Mond-, Kaak- & Aangezichtschirurgie

Stomatologie

De stomatologie - maxillofaciale chirurgie is de medische specialiteit die zich vooral toelegt op de vaststelling en de behandeling van ziektes of afwijkingen in het gebied van mond, kaken en aangezicht. Het kan dus gaan om ziekten of afwijkingen van de weke weefsels of van de kaakbeenderen. Behandeling van deze afwijkingen kan al dan niet chirurgisch zijn, afhankelijk van de aard en de ernst.

Ingesloten tanden, wijsheidstanden, wortelresten en cysten van de kaken zijn dikwijls oorzaak en/of gevolg van ontsteking en dienen derhalve frequent te worden verwijderd.
Dit kan onder locale verdoving gebeuren in de Dentisterie.

In gevallen waar gebitsprothesen moeilijk kunnen gedragen worden, bestaan verschillende behandelingsmogelijkheden om de stabiliteit ervan met succes te verbeteren; dit kan op een eenvoudige manier gebeuren door het plaatsen van implantaten (implantologie).

Maxillofaciale chirurgie

Kaakoperaties (osteotomie) gebeuren in het kader van een orthodontische behandeling of slaapapneu (OSAS) om de kaakstand te verbeteren.

Mondkanker kan op alle plaatsen in de mond ontstaan, meestal ontstaat dit ter hoogte van de mucosa op of onder de tong (tongkanker of mondbodemkanker). Ook huidtumoren van hoofd en hals worden behandeld.

Ongevallen veroorzaken vaak breuken en schade aan het gelaat, waardoor een operatieve behandeling noodzakelijk wordt.
Speekselklieraandoeningen kunnen oorzaak zijn van ernstige klachten, waarbij een delicate chirurgie voor de goede oplossing kan zorgen.

Deze behandelingen gebeuren in het ZNA Middelheim.

TOP